Σύνθεση της ΜΟΔΙΠ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, συγκροτήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, πρακτικό 15/21-11-2013 (Θέμα 2ο) και αποτελείται από τους:

1.Μητλιάγκα Παρασκευή, Καθηγήτρια, Αν. Προέδρου, ως Πρόεδρος

2.Βατάλης Αργύρης, Καθηγητής, ως μέλος

3.Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής, ως μέλος

4.Κικής Βασίλειος, Καθηγητής, ως μέλος

5.Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Καθηγητής, ως μέλος

6.Φραγκούλης Γεώργιος, Καθηγητής, ως μέλος

7.Ταβιαννάτος Γεράσιμος, εκπρόσωπος των φοιτητών, ως μέλος

8.Ελισαίου Αναστασία, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, ως μέλος

9.Δημητριάδης Δημήτρης, εκπρόσωπος των ΕΤΠ, ως μέλος