Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης 2017-2018

Σύμφωνα με τον Ν. 3374/2005 το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στο Ίδρυμα περιλαμβάνει και την ετήσια αποτίμηση και καταγραφή του έργου των ακαδημαϊκών μονάδων (Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις). Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι ετήσιες εκθέσεις των Τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ είναι οι κάτωθι:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κοζάνη

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Μαιευτικής