Μελέτες επιχειρησιακού προγράμματος

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  εκπονήθηκαν οι κάτωθι μελέτες εφαρμογής του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Οι παραπάνω μελέτες εκπονήθηκαν από τα Τμήματα του ΤΕΙ ΔΜ πριν την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Για να δείτε τις αλλαγές των Τμημάτων μετά το σχέδιο ΑΘΗΝΑ απευθυνθείτε στον σύνδεσμο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ